City Challenge coach

Wordt nu ook opdrachtgever voor een leuke stage of praktijk-opdracht

Geef nu een City Challenge voor een zinvolle stage

We zoeken City Challenges voor studenten technicus human technology van de Beroepshavo van het MBO College Hilversum (onderdeel van het ROC van Amsterdam). 

Wat moet een student bij een stagebedrijf kunnen doen? Allereerst moet er een product of dienst zijn waar de student marktonderzoek naar kan doen: het marktonderzoek. Het bedrijf heeft een product of dienst ontwikkeld en wil weten of er een markt voor is. Want zonder markt kun je ook geen geld verdienen. De student doet dan onderzoek naar de markt voor dit product of deze dienst. Daarnaast moet er een product of dienst zijn dat de student kan onderzoeken bij de gebruikers: het gebruikers- of gebruiksonderzoek. Het bedrijf heeft al een (nieuw) product of dienst en wil weten wat de gebruikers van dit product of deze dienst vinden? Gaan zij het gebruiken? Is het gebruikersvriendelijk? Wat mist er nog aan het product of de dienst? En als het al een bestaand product of dienst is, wil het bedrijf weten wat de gebruikers ervan vinden. Wat kan er nog verbeterd worden? Tot slot begeleidt de student tijdens zijn stage verschillende projecten in het bedrijf. De student kan zich dan goed inleven in verschillende situaties en heeft gevoel voor techniek, de markt en trends.

In eerste instantie gaat de student op zoek naar een een erkend leerbedrijf (THT-bedrijf - crebo 25265). Mocht dat niet lukken, dan kan de student op zoek gaan naar een ander door de SBB erkend leerbedrijf. Voor alle bedrijven geldt dat zij een product of dienst moeten hebben waarvoor de student een marktonderzoek en een gebruikers-of gebruiksonderzoek moet kunnen uitvoeren. Bedrijven die in aanmerking komen vinden we o.a. in de zorg, techniek en het bedrijfsleven maar ook bij de overheid. Een eis is dat deze bedrijven allemaal een product of dienst ontwikkelen waar onderzoek naar gedaan kan worden. De student komt dan met de creatieve en innovatieve oplossingen voor de praktische problemen waar deze bedrijven tegenaan lopen.

Gezien de huidige situatie hebben we de studenten bewust gemaakt van het feit dat zij hoogstwaarschijnlijk een deel van hun stage online zullen moeten uitvoeren.

Als een City Challenge voor een stage-periode niet mogelijk is, dan is het ook mogelijk om een korte Challenge als praktijk-opdracht te geven. Studenten gaan dan gedurende een korte periode individueel en of in de klas met jouw Challenge aan de slag. Ook in dat geval is het belangrijk dat de jongeren hun feedback en ideeën kunnen geven aan jou als City Challenge coach.